Politica de confidentialitate

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Protecţia datelor tale este un drept fundamental al tău şi societatea noastra depune toate eforturile in vederea prelucrarii datelor tale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679(“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Scopul documentului de faţă este acela de a vă informa în mod corect, specific şi fără echivoc cu privire la modul, scopul în care aceste date sunt colectate, prelucrate, perioada pe care sunt păstrate aceste date, modalităţile de exercitare a drepturilor individuale precum şi informaţii legate de scopul secundar al procesării, dacă datele vor fi prelucrate într-un alt scop decât cel pentru care au fost colectate de către operatorii asociaţi.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificaţi periodic conţinutul acestei Politici de Confidenţialitate.

Conform cerinţelor Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 (GDPR) privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, labvision-dental.com are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

LABVISION înregistrează şi prelucrează numai informaţiile cu caracter personal oferite în mod voluntar şi fără nicio constrângere din partea dumneavoastră. În acest sens, prin completarea formularului  de pe Site  vă rugăm să vă exprimaţi, prin bifarea căsuţei (Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale mai sus solicitate şi cu Politica de Confidenţialitate privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal) acordul expres şi neechivoc pentru ca, LABVISION să prelucreze datele dumneavoastră personale referitoare la nume, prenume, telefon, e-mail, (inclusiv, dar fără a se limita la colectare, înregistrare, utilizare, stocare), în scopul efectuării de servicii de vanzare si publicitare. În cazul în care nu vă exprimaţi acordul expres şi neechivoc prin bifarea căsuţei (Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale mai sus solicitate şi cu Politica de Confidenţialitate privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal), LABVISION  nu va efectua procearea comenzii pe care o solicitaţi.

Scopurile pentru care prelucram datele cu caracter personal

LABVISION  colecteaza si prelucreaza datele dvs. cu caracter personal petru urmatoarele scopuri de prelucrare:

 • activitati comerciale de vanzari
 • reclama, marketing si publicitate
 • in scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si arhivare
Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucram

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucram urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, telefon, e-mail, adresa de livrare, date de identificare

Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea. Acestea pot include:

 • Măsuri de protecție a site-ului  față de atacuri cibernetice:
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.
 • Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.
Cui dezvaluim datele dvs. cu caracter personal

Dupa caz, putem oferi acces sau transmite date cu caracter personal ale dvs. urmatoarelor categorii:

 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii de marketing/telemarketing
 • furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Va fi determinata,in general, de momentul exercitarii dreptului dvs. la opozitie in conditiile art. 21 alin. 2 din Regulamentul European nr 679/2016.

Pentru datele declarate in cadrul serviciului call center durata prelucrarii datelor dvs. este de 3 ani, ca regula, sau pana la exercitarea dreptului de opozitie.

De asemenea, LABVISION poate stoca  datele cu caracter personal pe o durata mai mare, in scop probatoriu si de arhivare.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

Ce drepturi aveti dvs.

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie de drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse pe site.

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de confidentialitate cu privire la  prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Scroll to Top